Share

Jurnal

CATEGORII DE CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI CARE SE SUPUN AVIZĂRII ŞI/SAU AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016 Data intrarii in vigoare : 16 august 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 [...]
read more

CONSULTANTA CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA COSTURILOR DE INVESTITIE PRIN ALEGEREA CORECTA A SISTEMELOR CONSTRUCTIVE, MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE, ECHIPAMENTELOR DE INSTALATII

Piaţa este supraaglomerata de diverse firme de materiale de construcţii şi echipamente care oferă o largă diversificate de produse, fiecare dintre ele răspunzând diferit pentru diverse utilizări.  Tindem să ne luăm după anumite reclame sau anumite recomandări ale cunoştinţelor şi riscăm să facem greşeli, achiziţionând produse care nu ne sunt necesare sau care îndeplinesc cu […]

read more

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) – CONSULTANTA CU PRIVIRE LA VIABILITATEA UNEI INVESTITII

Importanţa studiului de fezabilitatea pentru o construcţie este de a avea un plan de afaceri realist care să conţină costurile investiţiei şi paşii realizării acesteia. Un studiu de fezabilitate poate conţine proiectul de arhitectură, structura şi instalaţii la faza S.F., antemăsurătorile, studiu geotehnic, devize economice ce vor determina costurile estimative ale investiţiei. Practic proiectul va […]

read more